Budowa Trasy Północnej w Szczecinie – etap II wraz z dojazdem przez ulicę Łączną

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
52 400 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
49 407 800.00
Dofinansowanie: 
27 941 900.00
w tym UE: 
27 941 900.00
Wkład własny: 
21 465 900.00
% dofinansowania: 
56.55
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.3. Drogi w miastach na prawach powiatów
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.03-32-001/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456