Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Świnoujście

Miejsce realizacji

Powiat m. Świnoujście:

M. Świnoujście
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
16 746 034.35
Wydatki kwalifikowalne: 
16 746 034.35
Dofinansowanie: 
5 987 550.00
w tym UE: 
5 987 550.00
Wkład własny: 
10 758 484.35
% dofinansowania: 
35.76
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.3. Drogi w miastach na prawach powiatów
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.03-32-003/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Świnoujście
Miejscowość: 
Świnoujście
Kod pocztowy: 
72-600