Przebudowa Basenu Kolejowego w Porcie Morskim w Stepnicy

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Stepnica

Miejsce realizacji

Powiat goleniowski:

Stepnica
Kategoria interwencji: 
30 Porty
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
10 231 076.37
Wydatki kwalifikowalne: 
10 231 076.37
Dofinansowanie: 
4 982 861.16
w tym UE: 
4 982 861.16
Wkład własny: 
5 248 215.21
% dofinansowania: 
48.70
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.5. Wzmocnienie portów morskich i rzecznych
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.05-32-002/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Stepnica
Miejscowość: 
Stepnica
Kod pocztowy: 
72-112