Porty Zalewu Szczecińskiego-poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój

Nazwa beneficjenta: 
Urząd Morski w Szczecinie

Miejsce realizacji

Powiat kamieński:

Dziwnów
Międzyzdroje
Wolin
Kamień Pomorski

Powiat policki:

Nowe Warpno
Police

Powiat goleniowski:

Stepnica

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
30 Porty

Zalew Szczeciński to największy śródlądowy zbiornik wodny w okolicy Szczecina. Jego powierzchnia wynosi 687 km2.
 
Najważniejszym celem projektu było podwyższenie standardów bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska morskiego za terenie Zalewu Szczecińskiego.
 
 W ramach realizacji inwestycji przebudowano infrastrukturę portową i udrożniono dostęp do portów w Trzebieży, Wolinie, Lubinie, Kamieniu Pomorskim, Nowym Warpnie, Stepnicy i Dziwnowie.
 
Generalny remont przeprowadzono na nabrzeżu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie, które pełni rolę zaplecza technicznego, a także w budynkach kapitanatu portu w Trzebieży i bosmanatów portów w Kamieniu Pomorskim i Wolinie.
 
W celu poprawy bezpieczeństwa żeglugi zakupiono dwie szybkie jednostki inspekcyjne przeznaczone do kontroli i monitorowania wód administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie. Jednostki przeznaczone są do przeprowadzania inspekcji na wodzie, kontroli i monitorowania basenów portowych, torów podejściowych, koordynacji akcji przeciwrozlewowych, ratowniczych, itp.
 
Sprawne i bezpieczne żeglowanie zapewniają  dodatkowo dzienne i świetlne – zasilane energią słoneczną- oznakowania nawigacyjne. 

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
49 417 703.00
Wydatki kwalifikowalne: 
43 537 443.00
Dofinansowanie: 
21 768 721.50
w tym UE: 
21 768 721.50
Wkład własny: 
21 768 721.50
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.5. Wzmocnienie portów morskich i rzecznych
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.05-32-002/11
Nazwa beneficjenta: 
Urząd Morski w Szczecinie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-207