Śluza - budowa kanału łączącego jezioro Jamno z Morzem Bałtyckim

Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie

Miejsce realizacji

Powiat koszaliński:

Mielno
Kategoria interwencji: 
30 Porty
Wartość ogółem: 
6 130 476.01
Wydatki kwalifikowalne: 
5 987 181.01
Dofinansowanie: 
4 490 385.75
w tym UE: 
4 490 385.75
Wkład własny: 
1 496 795.26
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.5. Wzmocnienie portów morskich i rzecznych
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.05-32-002/14
Nazwa beneficjenta: 
Województwo Zachodniopomorskie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-540

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu