Rozwój i poprawa jakości komunikacji pasażerskiej w Świnoujściu poprzez zakup taboru autobusowego

Nazwa beneficjenta: 
Komunikacja Autobusowa SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce realizacji

Powiat m. Świnoujście:

M. Świnoujście
Kategoria interwencji: 
25 Transport miejski

Przedmiotem projektu był zakup 10 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, z silnikami spełniającymi normę emisji zanieczyszczeń Euro V (5). Rozwiązania technologiczne zastosowane przy realizacji projektu promowały na polskim rynku najlepsze i sprawdzone rozwiązania technologiczne oraz spełniały wymogi stawiane przez obowiązujące europejskiej i polskie przepisy i normy, miedzy innymi przepisy w zakresie ochrony środowiska.
 
Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia ilości pasażerów korzystających z komunikacji publicznej.

Wartość ogółem: 
8 135 069.60
Wydatki kwalifikowalne: 
6 671 809.84
Dofinansowanie: 
5 542 095.06
w tym UE: 
5 542 095.06
Wkład własny: 
1 129 714.78
% dofinansowania: 
83.07
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.6. Zintegrowany system transportu publicznego
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.06-32-001/10
Nazwa beneficjenta: 
Komunikacja Autobusowa SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Miejscowość: 
Świnoujście
Kod pocztowy: 
72-600