Wzmocnienie potencjału transportowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku poprzez zakup nowych autobusów.

Nazwa beneficjenta: 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Cały kraj
Wartość ogółem: 
3 688 340.00
Wydatki kwalifikowalne: 
2 998 650.41
Dofinansowanie: 
2 490 978.89
w tym UE: 
2 490 978.89
Wkład własny: 
507 671.52
% dofinansowania: 
83.07
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.6. Zintegrowany system transportu publicznego
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.06-32-001/12
Nazwa beneficjenta: 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Szczecinek
Kod pocztowy: 
78-400