Usprawnienie komunikacji publicznej w Świnoujściu poprzez budowę zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Nazwa beneficjenta: 
Komunikacja Autobusowa SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Miejsce realizacji

Powiat m. Świnoujście:

M. Świnoujście
Kategoria interwencji: 
25 Transport miejski

Przedmiotem projektu była budowa nowoczesnej zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Karsiborskiej 33a w Świnoujściu.
 
W ramach projektu przeprowadzone zostały roboty budowlane w wyniku których powstał wielofunkcyjny budynek w skład którego wchodzą: okręgowa stacja kontroli pojazdów, myjnia mechaniczna i ręczna, 4 stanowiska naprawy autobusów lub innych pojazdów samochodowych, garaże dla 7 autobusów, magazyny, biura i pomieszczenia socjalne. Drugim obiektem, który powstał w ramach projektu jest wiata z 13 stanowiskami garażowymi dla autobusów.
 
Projekt obejmował również budowę: placu manewrowego, oświetlenia zewnętrznego dróg dojazdowych do zajezdni oraz parking, sieci i przyłącza medialne. 

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
17 071 789.76
Wydatki kwalifikowalne: 
12 216 870.60
Dofinansowanie: 
10 148 186.73
w tym UE: 
10 148 186.73
Wkład własny: 
2 068 683.87
% dofinansowania: 
83.07
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.6. Zintegrowany system transportu publicznego
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.06-32-002/10
Nazwa beneficjenta: 
Komunikacja Autobusowa SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Miejscowość: 
Świnoujście
Kod pocztowy: 
72-600