Zakup nowego taboru autobusowego dla miasta Kołobrzeg

Nazwa beneficjenta: 
Komunikacja Miejska w Kołobrzegu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat kołobrzeski:

Kołobrzeg
Kołobrzeg - miasto
Kategoria interwencji: 
25 Transport miejski
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
5 476 756.00
Wydatki kwalifikowalne: 
4 452 800.00
Dofinansowanie: 
3 695 824.00
w tym UE: 
3 695 824.00
Wkład własny: 
756 976.00
% dofinansowania: 
83.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.6. Zintegrowany system transportu publicznego
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.06-32-003/10
Nazwa beneficjenta: 
Komunikacja Miejska w Kołobrzegu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Kołobrzeg
Kod pocztowy: 
78-100