Wzmocnienie potencjału transportu publicznego w Szczecinku poprzez zakup nowych autobusów miejskich

Nazwa beneficjenta: 
Komunikacja Miejska - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat szczecinecki:

Szczecinek - miasto
Kategoria interwencji: 
25 Transport miejski
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
4 904 400.00
Wydatki kwalifikowalne: 
4 020 000.00
Dofinansowanie: 
3 319 634.70
w tym UE: 
3 319 634.70
Wkład własny: 
700 365.30
% dofinansowania: 
82.58
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.6. Zintegrowany system transportu publicznego
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.06-32-004/10
Nazwa beneficjenta: 
Komunikacja Miejska - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Szczecinek
Kod pocztowy: 
78-400