Modernizacja myjni dla autobusów i samochodów ciężarowych.

Nazwa beneficjenta: 
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie

Miejsce realizacji

Powiat m. Koszalin:

M. Koszalin
Kategoria interwencji: 
25 Transport miejski

Przedmiotem projektu była przebudowa budynku istniejącej myjni samochodowej na terenie bazy MZK Koszalin. Budynek został wyposażony w nową automatyczną myjnię 3-szczotkowa jednostanowiskową do mycia zewnętrznego samochodów dostawczych, autobusów.
 
Portal myjni zapewnia mycie zewnętrzne (szczotki boczne i szczotka dachowa pokryte włosiem) pojazdów :
- o wysokości minimalnej 4,20m
- o szerokości max 2,7m
- o długości max 18,5 m 
 
Została wykonana budowa przyłącza i instalacji gazowej, przebudowana m.in. instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna. Przebudowany został także podjazd zewnętrzny do bramy myjni, co wiązało się z koniecznością przełożenia istniejącej nawierzchni z elementów drobnowymiarowych, wraz z wykonaniem nowej podbudowy.
 
W budynku wykonano nową kanalizację technologiczną myjni, z której nadmiar ścieków po osadniku i separatorze koalescencyjnym ropopochodnych jest odprowadzany do kanalizacji.
 
Woda z mycia pojazdów jest odzyskiwana i wykorzystywana do powtórnego wykorzystania. Wody opadowe z jezdni i placu przy myjni są odprowadzane poprzez istniejące wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej na terenie.
 
Pomieszczenia myjni są ogrzewanie poprzez aparaty grzewczo-wentylacyjne wodne przeznaczone do myjni, zlokalizowane przy bramach i grzejniki naścienne wodne w pozostałych pomieszczeniach. 

Wartość ogółem: 
1 809 845.60
Wydatki kwalifikowalne: 
1 483 480.00
Dofinansowanie: 
1 031 058.59
w tym UE: 
1 031 058.59
Wkład własny: 
452 421.41
% dofinansowania: 
69.50
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.6. Zintegrowany system transportu publicznego
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.06-32-005/10
Nazwa beneficjenta: 
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie
Miejscowość: 
Koszalin
Kod pocztowy: 
75-736