Modernizacja regionalnej Linii kolejowej 403 Wałcz - Kalisz Pomorski - Ulikowo

Nazwa beneficjenta: 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Miejsce realizacji

Powiat wałecki:

Wałcz

Powiat drawski:

Kalisz Pomorski

Powiat choszczeński:

Recz

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński
Kategoria interwencji: 
16 Kolej

Modernizacją objęty został odcinek linii 403 miedzy Wałczem (km 22,062) a Ulikowem (km 125,481). Przedsięwzięcie obejmowało modernizację w zakresie podtorza, nawierzchni, układów odwodnienia, obiektów inżynieryjnych (w tym trzech dużych mostów), urządzeń sygnalizacji i łączności odcinka oraz peronów i skrzyżowań z drogami kołowymi. Linia przystosowana jest obecnie do parametrów eksploatacyjnych w zakresie prędkości wynoszącej do 100 km/h i nacisku 196 kN dla pociągów pasażerskich oraz 80 km/h dla 196 kN dla ruchu towarowego. 

Utworzenie takiego połączenia jest niezwykle istotne z punktu widzenia społeczności lokalnej, która przed modernizacją miała utrudniony dostęp do urzędów, ośrodków akademickich i specjalistycznej pomocy medycznej zlokalizowanej w aglomeracji szczecinskiej.

Dzięki modernizacji linii nr 403 zostanie przywrócona bezpośredniej komunikacji kolejowej Wałcza i południowej części województwa ze Szczecinem po ponad 12-letniej przerwie. Podróż z Wałcza do Szczecina zajmie około 2 godzin i 30 minut. Po wielu latach przerwy, spowodowanej m.in. degradacją infrastruktury kolejowej, odtworzona zostanie spójność przestrzenna i komunikacyjna województwa, zwiększy się dostępność oraz atrakcyjność turystyczna i gospodarcza obszarów położonych wzdłuż linii kolejowej nr 403, a także odtworzone zostanie kolejne połączenie kolejowe Pomorza Zachodniego z Wielkopolską, a także z województwem kujawsko-pomorskim. 

 

Wartość ogółem: 
24 133 555.46
Wydatki kwalifikowalne: 
19 592 212.86
Dofinansowanie: 
14 694 159.39
w tym UE: 
14 694 159.39
Wkład własny: 
4 898 053.47
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.7. Regionalny transport kolejowy
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.07-32-002/09
Nazwa beneficjenta: 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Miejscowość: 
Warszawa
Kod pocztowy: 
03-734

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu

Z życia projektu