Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Wałczu wraz z linią zasilającą WN 110 kV oraz liniami SN 15 kV

Nazwa beneficjenta: 
ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat wałecki:

Wałcz - miasto
Kategoria interwencji: 
33 Energia elektryczna
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
11 124 276.96
Wydatki kwalifikowalne: 
8 584 021.00
Dofinansowanie: 
3 433 608.40
w tym UE: 
3 433 608.40
Wkład własny: 
5 150 412.60
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.2. Lokalna infrastruktura energetyczna
Poddziałanie: 
2.2.1. Sieci elektroenergetyczne
Numer wniosku: 
RPZP.02.02.01-32-001/11
Nazwa beneficjenta: 
ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Poznań
Kod pocztowy: 
60-479