Budowa linii napowietrznej 110 kV pomiędzy GPZ w m. Mirosławiec i Czaplinek

Nazwa beneficjenta: 
ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat drawski:

Wierzchowo
Czaplinek

Powiat wałecki:

Mirosławiec
Kategoria interwencji: 
33 Energia elektryczna
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
28 172 240.00
Wydatki kwalifikowalne: 
19 998 000.00
Dofinansowanie: 
7 999 200.00
w tym UE: 
7 999 200.00
Wkład własny: 
11 998 800.00
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.2. Lokalna infrastruktura energetyczna
Poddziałanie: 
2.2.1. Sieci elektroenergetyczne
Numer wniosku: 
RPZP.02.02.01-32-002/10
Nazwa beneficjenta: 
ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Poznań
Kod pocztowy: 
60-479