Przebudowa linii 110 kV Dąbie - Pomorska

Nazwa beneficjenta: 
Enea Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
33 Energia elektryczna
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
4 649 400.00
Wydatki kwalifikowalne: 
2 260 000.00
Dofinansowanie: 
904 000.00
w tym UE: 
904 000.00
Wkład własny: 
1 356 000.00
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.2. Lokalna infrastruktura energetyczna
Poddziałanie: 
2.2.1. Sieci elektroenergetyczne
Numer wniosku: 
RPZP.02.02.01-32-002/11
Nazwa beneficjenta: 
Enea Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Poznań
Kod pocztowy: 
60-479