Przebudowa linii 110 kV Załom-Goleniów

Nazwa beneficjenta: 
ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat goleniowski:

Goleniów
Kategoria interwencji: 
33 Energia elektryczna
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
14 760 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
10 525 000.00
Dofinansowanie: 
4 210 000.00
w tym UE: 
4 210 000.00
Wkład własny: 
6 315 000.00
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.2. Lokalna infrastruktura energetyczna
Poddziałanie: 
2.2.1. Sieci elektroenergetyczne
Numer wniosku: 
RPZP.02.02.01-32-004/11
Nazwa beneficjenta: 
ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Poznań
Kod pocztowy: 
60-479