Budowa linii 110 kV relacji GPZ Mirosławiec - planowany GPZ Kalisz Pomorski

Nazwa beneficjenta: 
ENERGA - OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Miejsce realizacji

Powiat drawski:

Kalisz Pomorski

Powiat wałecki:

Mirosławiec
Kategoria interwencji: 
33 Energia elektryczna
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
17 664 276.00
Wydatki kwalifikowalne: 
10 010 000.00
Dofinansowanie: 
4 004 000.00
w tym UE: 
4 004 000.00
Wkład własny: 
6 006 000.00
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.2. Lokalna infrastruktura energetyczna
Poddziałanie: 
2.2.1. Sieci elektroenergetyczne
Numer wniosku: 
RPZP.02.02.01-32-005/11
Nazwa beneficjenta: 
ENERGA - OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA
Miejscowość: 
Gdańsk
Kod pocztowy: 
80-557

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu