Zaopatrzenie w gaz ziemny podmiotów funkcjonujących w północnej części gminy Pełczyce

Nazwa beneficjenta: 
Polska Spólka Gazownictwa Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat choszczeński:

Pełczyce
Kategoria interwencji: 
35 Gaz ziemny
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 892 689.65
Wydatki kwalifikowalne: 
1 298 000.00
Dofinansowanie: 
519 200.00
w tym UE: 
519 200.00
Wkład własny: 
778 800.00
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.2. Lokalna infrastruktura energetyczna
Poddziałanie: 
2.2.2. Sieci dystrybucji gazu ziemnego
Numer wniosku: 
RPZP.02.02.02-32-001/10
Nazwa beneficjenta: 
Polska Spólka Gazownictwa Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Warszawa
Kod pocztowy: 
01-224