Prace przygotowawcze związane z usprawnieniem połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Świnoujście

Miejsce realizacji

Cały kraj
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Wartość ogółem: 
5 689 420.00
Wydatki kwalifikowalne: 
5 600 771.44
Dofinansowanie: 
4 760 655.72
w tym UE: 
4 760 655.72
Wkład własny: 
840 115.72
% dofinansowania: 
85.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.3 Wsparcie prac przygotowawczych projektów o strategicznym znaczeniu dla realizacji celów osi priorytetowej nr 2
Numer wniosku: 
RPZP.02.03.00-32-004/14
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Świnoujście
Miejscowość: 
Świnoujście
Kod pocztowy: 
72-600

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu