Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z instalacją interaktywnych terminali multimedialnych na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego

Nazwa beneficjenta: 
Uniwersytet Szczeciński

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Zakup 19 interaktywnych terminali multimedialnych oraz budowa i rozbudowa bezprzewodowego dostępu do internetu w systemie Wi-Fi na Wydziałach Humanistycznym i Zarządzania i Ekonomiki Usług to główne założenia zrealizowane w ramach projektu. Na Wydziale Humanistycznym powstało 30 punktów zaś na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług  10 punktów dostępu do internetu (Access Point). Jednocześnie na Wydziale Humanistycznym US zainstalowano 5 interaktywnych terminali multimedialnych (PIAP) a na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług – 14 interaktywnych terminali multimedialnych (PIAP)
 
Technologia Wi-Fi jest powszechnie stosowana w urządzeniach mobilnych i obsługiwana przez wszystkie obecnie stosowane systemy operacyjne. Dzięki realizacji inwestycji zwiększyła się dostępność do bezprzewodowego Internetu oraz liczba osób korzystających z bezprzewodowego Internetu na terenie obu w/w wydziałów. Radykalnej poprawie uległa również prędkości transmisji dochodząca do 300Mbps. Powstałą siecią zarządza kontroler sieci bezprzewodowej, który zapewnia roaming użytkowników pomiędzy poszczególnymi stacjami.
 
Interaktywne terminale multimedialne, działające w oparciu o system operacyjny WINDOWS XP PROFESSIONAL, posiadają następujące aplikacje: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Acrobat Reader, Pakiet Microsoft Office, Pakiet Open Office, PDF Factory, Power Archiwer, program antywirusowy, komunikatory: gadu-gadu, tlen, skype. System terminali wyposażony jest w oprogramowanie, zarządzające ich funkcjonowaniem w sieci.
 
System wspomaga nawigacje oraz ogranicza dostęp niepowołanych użytkowników do narzędzi systemowych komputera, zapewniając bezpieczne korzystanie z sieci Web.

Wartość ogółem: 
527 892.37
Wydatki kwalifikowalne: 
527 277.37
Dofinansowanie: 
395 458.02
w tym UE: 
395 458.02
Wkład własny: 
131 819.35
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Działanie: 
3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Numer wniosku: 
RPZP.03.01.00-32-002/11
Nazwa beneficjenta: 
Uniwersytet Szczeciński
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-453

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu