Likwidacja białych plam na terenie powiatów Goleniowski, Łobeski, Stargardzki poprzez budowę sieci Internetu szerokopasmowego

Nazwa beneficjenta: 
Levnet Spółka z ograniczoną odpowiedizalnoscią spółka Komandytowo - Akcyjna

Miejsce realizacji

Powiat łobeski:

Węgorzyno
Łobez

Powiat stargardzki:

Ińsko
Dobrzany
Chociwel

Powiat goleniowski:

Maszewo
Wartość ogółem: 
16 418 745.17
Wydatki kwalifikowalne: 
13 348 573.31
Dofinansowanie: 
7 974 143.98
w tym UE: 
7 974 143.98
Wkład własny: 
5 374 429.33
% dofinansowania: 
59.74
Oś: 
3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Działanie: 
3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Numer wniosku: 
RPZP.03.01.00-32-004/12
Nazwa beneficjenta: 
Levnet Spółka z ograniczoną odpowiedizalnoscią spółka Komandytowo - Akcyjna
Miejscowość: 
gdańsk
Kod pocztowy: 
80-299