Morskie opowieści - stworzenie infrastruktury technicznej ogólnodostępnych sieci bezprzewodowych i dostępnych Publicznie Punktów Dostępu do Internetu

Nazwa beneficjenta: 
Akademia Morska w Szczecinie

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin

Powiat m. Świnoujście:

M. Świnoujście
Kategoria interwencji: 
10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Celem projektu była budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wsparcie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Osiągnięcie tego celu zostało umożliwione poprzez wzrost wykorzystania bezprzewodowego, zaawansowanego technologicznie dostępu do Internetu i Publicznych Punktów Dostępu do Internetu dla studentów, kadry akademickiej Akademii Morskiej, kursantów, uczestników konferencji i seminariów oraz wszystkich osób przebywających we wszystkich lokalizacjach uczelni na terenie Szczecina i w ośrodkach szkoleniowych w Świnoujściu.
 
W ramach projektu zrealizowano następujące założenia:
1. Stworzono infrastrukturę techniczną umożliwiającą uruchomienie otwartych, dostępnych publicznie punktów dostępu do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej WiFi . W zasięgu sieci znajdują się publicznie dostępne pomieszczenia wszystkich budynków Akademii Morskiej w Szczecinie oraz w Świnoujściu. Dodatkowo sieć objęła swoim zasięgiem obszar bezpośrednio przylegający do budynków uczelni.
2. Utworzono Publiczne Punkty Dostępu do Internetu w postaci tzw. Kiosków Multimedialnych czyli samodzielnych, podłączonych do Internetu stanowisk komputerowych  dostępnych dla wszystkich w 8 lokalizacjach Akademii Morskiej.
3. Utworzono PIAP-y przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne w 2 lokalizacjach Akademii Morskiej.
 
Projekt w wyraźny sposób wspomaga rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie oraz przyczynił się do budowy gospodarki opartej na wiedzy, dostosowując Akademię Morską do światowych standardów informatyzacji. Umożliwienie bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz Publicznych Punktów Dostępu do Internetu przełożyło się na poprawę oferty edukacyjnej, ale i jednocześnie ułatwiło kontakt z potencjalnymi pracodawcami, ułatwiło kontakt kadry akademickiej uczelni z przedsiębiorcami, a także przyspieszyło przepływ wiedzy.  Realizacja projektu przełożyła się również na poprawę wizerunku uczelni oraz miast Szczecina i Świnoujścia.

Wartość ogółem: 
1 697 644.74
Wydatki kwalifikowalne: 
1 696 260.99
Dofinansowanie: 
1 272 195.73
w tym UE: 
1 272 195.73
Wkład własny: 
424 065.26
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Działanie: 
3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Numer wniosku: 
RPZP.03.01.00-32-007/11
Nazwa beneficjenta: 
Akademia Morska w Szczecinie
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-500