Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Celem bezpośrednim niniejszego projektu było zapewnienie powszechnego szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do sieci Internetowej na terenie najatrakcyjniejszych i najczęściej wykorzystywanych rekreacyjnie obszarów Lasów Miejskich Szczecina.
W  projekcie założono wykorzystanie technologii WiFi w najnowszym standardzie w celu zrealizowania usługi HotSpot - 16 anten w 11 punktach. Do zasilenia sygnałem Internetowym obszarów oraz budynków wykorzystano technologię światłowodową oraz radiową.
 
Wyodrębnione zostały dwie lokalizacje, które w wyniku realizacji projektu uzyskały dostęp do bezprzewodowego Internetu:
1) rekreacyjne tereny przy jeziorze Szmaragdowym
2) rekreacyjne tereny przy jeziorze Głębokie
 
Realizacja niniejszego projektu przyczyniła się do osiągnięcia celu jakim jest podniesienie atrakcyjności miasta Szczecina. Wprowadzenie powszechnego dostępu do sieci Internetu na terenach leśnych miasta jest obrazem zachodzących zmian i rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Wdrożenie projektu wpłynęło zatem na postrzeganie województwa jako obszaru nowoczesnego i przyjaznego mieszkańcom. Głównym celem projektu, osiągniętym było podniesienie atrakcyjności województwa właśnie poprzez zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
474 128.16
Wydatki kwalifikowalne: 
428 374.42
Dofinansowanie: 
321 280.81
w tym UE: 
321 280.81
Wkład własny: 
107 093.61
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Działanie: 
3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
Numer wniosku: 
RPZP.03.01.00-32-015/11
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456