Gmin@ na fali

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Kołobrzeg

Miejsce realizacji

Powiat kołobrzeski:

Kołobrzeg - miasto
Kategoria interwencji: 
13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.)

.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 409 627.76
Wydatki kwalifikowalne: 
2 123 687.76
Dofinansowanie: 
1 592 765.82
w tym UE: 
1 592 765.82
Wkład własny: 
530 921.94
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Działanie: 
3.2. Rozwój systemów informatycznych i e-usług
Numer wniosku: 
RPZP.03.02.00-32-001/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Kołobrzeg
Miejscowość: 
Kołobrzeg
Kod pocztowy: 
78-100

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu