Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego – Szczecin

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin

Miejsce realizacji

Powiat m. Szczecin:

M. Szczecin
Kategoria interwencji: 
13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.)

Celem projektu był wzrost wykorzystania nowoczesnych mediów w edukacji, wzrost ilości wysokiej jakości merytorycznej materiałów edukacyjnych dostępnych w Internecie oraz zapewnienie nowoczesnych e-usług w edukacji. Realizacja przedsięwzięcia zakładała budowę Portalu edukacyjnego, zawierającego materiały edukacyjne, informacje oraz aplikacje do zarządzania oświatą.
 
Aby funkcjonowanie Portalu było możliwe wymagana była odpowiednia infrastruktura sprzętowa, tak więc koniecznym było dokonanie inwestycji w nowy sprzęt zapewniający bezpieczne i efektywne działanie portalu. W ramach tego zadania zakupione zostały serwery i inne urządzenia  takie jak szafa, konsola KVM wraz z zestawem montażowym, serwery, urządzenia aktywne sieci, biblioteka taśmowa, zestawy prezentacyjno-szkoleniowe oraz oprogramowanie systemowe. W ramach innych urządzeń wymienione zostały zestawy prezentacyjne, które zostały zakupione w celach prezentacji możliwości i sposobu wykorzystania Portalu.
 
Budowa portalu opiera się na dwóch filarach, na oprogramowaniu samego portalu wraz z systemem zarządzania treścią  i na zasileniu Portalu elektroniczną treścią edukacyjną wykorzystującą najnowsze możliwości techniczne.
 
Realizacja projektu w pełni zaspokoiła potrzeby związane ze wzrostem dostępności  e-usług w edukacji. Liczba użytkowników usług on-line  została oszacowana na około  46 500 osób, natomiast liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych to około 180 sztuk.

Wartość ogółem: 
11 000 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
11 000 000.00
Dofinansowanie: 
8 250 000.00
w tym UE: 
8 250 000.00
Wkład własny: 
2 750 000.00
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Działanie: 
3.2. Rozwój systemów informatycznych i e-usług
Numer wniosku: 
RPZP.03.02.00-32-003/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Szczecin
Miejscowość: 
Szczecin
Kod pocztowy: 
70-456