Portal edukacyjny województwa zachodniopomorskiego - Koszalin

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Koszalin

Miejsce realizacji

Powiat m. Koszalin:

M. Koszalin
Kategoria interwencji: 
11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
8 000 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
7 988 400.00
Dofinansowanie: 
5 991 300.00
w tym UE: 
5 991 300.00
Wkład własny: 
1 997 100.00
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Działanie: 
3.2. Rozwój systemów informatycznych i e-usług
Numer wniosku: 
RPZP.03.02.00-32-005/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Koszalin
Miejscowość: 
Koszalin
Kod pocztowy: 
75-007

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu