Budowa elektrowni wiatrowej DBC Wind Tech w Jarszewku

Nazwa beneficjenta: 
Dr Barzyk Consulting Grzegorz Barzyk

Miejsce realizacji

Powiat goleniowski:

Stepnica
Kategoria interwencji: 
39 Energia odnawialna: wiatrowa
Wartość ogółem: 
1 599 526.70
Wydatki kwalifikowalne: 
1 300 000.00
Dofinansowanie: 
780 000.00
w tym UE: 
663 000.00
Wkład własny: 
520 000.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.1. Energia odnawialna i zarządzanie energią
Numer wniosku: 
RPZP.04.01.00-32-002/11
Nazwa beneficjenta: 
Dr Barzyk Consulting Grzegorz Barzyk
Miejscowość: 
Mierzyn
Kod pocztowy: 
72-006

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu