Budowa elektrociepłowni biogazowej rolniczej w gminie Bobolice.

Nazwa beneficjenta: 
Gospodarstwo Rolne Nubian Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Miejsce realizacji

Powiat koszaliński:

Bobolice
Wartość ogółem: 
16 496 760.00
Wydatki kwalifikowalne: 
13 412 000.00
Dofinansowanie: 
8 039 200.00
w tym UE: 
8 039 200.00
Wkład własny: 
5 372 800.00
% dofinansowania: 
59.94
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.1. Energia odnawialna i zarządzanie energią
Numer wniosku: 
RPZP.04.01.00-32-027/11
Nazwa beneficjenta: 
Gospodarstwo Rolne Nubian Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Miejscowość: 
Koszalin
Kod pocztowy: 
75-504

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu