Budowa i wyposażenie punktów do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Karlino

Miejsce realizacji

Powiat białogardzki:

Karlino
Kategoria interwencji: 
44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi
Wartość ogółem: 
494 631.57
Wydatki kwalifikowalne: 
494 631.57
Dofinansowanie: 
370 973.67
w tym UE: 
370 973.67
Wkład własny: 
123 657.90
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.2. Gospodarka odpadami
Numer wniosku: 
RPZP.04.02.00-32-008/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Karlino
Miejscowość: 
Karlino
Kod pocztowy: 
78-230