Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Widuchowa

Miejsce realizacji

Powiat gryfiński:

Widuchowa
Kategoria interwencji: 
46 Oczyszczanie ścieków

Przedstawiona w opracowaniu inwestycja polegała na budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej we wsi Krzywin wraz z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej o długości 5,368 km wraz z 5 przepompowniami ścieków.
 
Produktami powstałymi w ramach inwestycji są:
-Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej-5,368 km
-Liczba wybudowanych przepompowni ścieków - 5 szt.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
6 821 995.14
Wydatki kwalifikowalne: 
6 821 995.14
Dofinansowanie: 
5 116 206.16
w tym UE: 
5 116 206.16
Wkład własny: 
1 705 788.98
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.3. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków
Numer wniosku: 
RPZP.04.03.00-32-013/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Widuchowa
Miejscowość: 
Widuchowa
Kod pocztowy: 
74-120

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu