MODERNIZACJA INSTALACJI ODPYLANIA KOTŁÓW WR 10

Nazwa beneficjenta: 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
47 Jakość powietrza
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 457 869.42
Wydatki kwalifikowalne: 
1 169 000.00
Dofinansowanie: 
701 400.00
w tym UE: 
701 400.00
Wkład własny: 
467 600.00
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.4. Ochrona powietrza
Numer wniosku: 
RPZP.04.04.00-32-007/11
Nazwa beneficjenta: 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu