Modernizacja instalacji odpylania spalin dla instalacji energetycznego spalania miału węglowego

Nazwa beneficjenta: 
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Kategoria interwencji: 
47 Jakość powietrza
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 597 770.00
Wydatki kwalifikowalne: 
1 299 000.00
Dofinansowanie: 
753 043.47
w tym UE: 
753 043.47
Wkład własny: 
545 956.53
% dofinansowania: 
57.97
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.4. Ochrona powietrza
Numer wniosku: 
RPZP.04.04.00-32-008/11
Nazwa beneficjenta: 
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA
Miejscowość: 
Police
Kod pocztowy: 
72-010