Przebudowa budynku OSP w Trzebieży oraz zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i rozpoznawczego w ramach kompleksowej ochrony i zapobiegania zagrożeniom na terenie gminy Police i Powiatu Polickiego.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Police

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Police
Wartość ogółem: 
3 880 981.03
Wydatki kwalifikowalne: 
3 880 981.03
Dofinansowanie: 
2 910 735.75
w tym UE: 
2 910 735.75
Wkład własny: 
970 245.28
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.5. Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom
Poddziałanie: 
4.5.2. Zapobieganie zagrożeniom
Numer wniosku: 
RPZP.04.05.02-32-010/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Police
Miejscowość: 
Police
Kod pocztowy: 
72-010

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu