Doposażenie oraz modernizacja remizy strażackiej wraz z pomieszczeniami socjalnymi oraz sali OSP Nowe Warpno

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Nowe Warpno

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Nowe Warpno
Kategoria interwencji: 
53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym)
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 008 878.59
Wydatki kwalifikowalne: 
1 003 496.56
Dofinansowanie: 
752 622.42
w tym UE: 
752 622.42
Wkład własny: 
250 874.14
% dofinansowania: 
75.00
Oś: 
4. Infrastruktura ochrony środowiska
Działanie: 
4.5. Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom
Poddziałanie: 
4.5.2. Zapobieganie zagrożeniom
Numer wniosku: 
RPZP.04.05.02-32-013/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Nowe Warpno
Miejscowość: 
Nowe Warpno
Kod pocztowy: 
72-022