Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Choszczno

Miejsce realizacji

Powiat choszczeński:

Choszczno
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
5 344 027.02
Wydatki kwalifikowalne: 
5 205 466.34
Dofinansowanie: 
2 602 733.17
w tym UE: 
2 602 733.17
Wkład własny: 
2 602 733.17
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-001/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Choszczno
Miejscowość: 
Choszczno
Kod pocztowy: 
73-200

Zdjęcia lotnicze

Zdjęcia lotnicze projektu

Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno

RPO w obiektywie mieszkańców regionu