Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Kołobrzeg

Miejsce realizacji

Powiat kołobrzeski:

Kołobrzeg - miasto
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Kołobrzeska Strefa Uzdrowiskowa jest najpiękniejszym zakątkiem miasta. To w jej granicach położone są park im. Stefana Żeromskiego oraz park Jedności Narodowej, stanowiące naturalną barierę przyrodniczą dzielącą zurbanizowaną część miasta od piaszczystych kołobrzeskich plaż. Parki te pełnią rolę rekreacyjną, będąc niebywałą atrakcją dla przyjezdnych oraz miejscem odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców Kołobrzegu. Park im. Stefana Żeromskiego to ogromny zabytek przyrody mający charakter dużego, swobodnie ukształtowanego ogrodu z alejami spacerowymi, ścieżką ruchową oraz ciągnącą się wzdłuż parku aleją spacerową (ul. Rodziewiczówny). Położony w samym sercu nadmorskiej strefy uzdrowiskowej, codziennie przyciąga setki turystów oraz mieszkańców miasta, którzy w jego granicach poszukują ciszy i spokoju.
 
Przedmiotem projektu była realizacja sześciu inwestycji, które w kompleksowy sposób odnowiły wizerunek kołobrzeskiej strefy uzdrowiskowej, przywracając jej dawny blask. Zmodernizowano 5 obiektów infrastruktury uzdrowiskowej, łącznie 3 kilometry szlaków turystycznych i prawie 27 ha terenów rekreacyjno-sportowych.
 
Istotne zmiany widać w parku im. Stefana Żeromskiego gdzie  wykonano nowe nawierzchnie alejek,  zamontowano elementy małej architektury (kosze na odpadki, ławki) oraz zamontowano oświetlenie.
 
Dużo uwagi poświęcono poprawie estetyki drzew w parku. Na podstawie uzyskanych zezwoleń od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków usunięto obumarłe drzewa i konary zagrażające bezpieczeństwu ludzi, wykarczowano „samosiewy” i wyregulowano korony drzew. Podobne zabiegi modernizacyjne i pielęgnacyjne wykonano w parku Jedności Narodowej. 
 
Gruntowny remont i przebudowę  przeszły dwie ulice: Radziewiczówny i Kołłątaja. W przypadku ulicy Radziewiczówny będącej jednocześnie główną promenadą nadmorską w strefie uzdrowiskowej miasta  wymieniono nawierzchnię na płyty granitowe w kolorach szarym i czerwonym, zlikwidowano ścieżkę rowerową z pasa drogowego i  przeniesiono ją na teren parku. Dodatkowo zamontowano nowe lampy oświetleniowe oraz ławki. Na ulicy Kołłątaja zmieniono natomiast zniszczoną nawierzchnię drogi.
 
Zupełnie nowy wygląd zyskał zespół kortów tenisowych, który zaprojektowano bez barier architektonicznych. Wykonano nowe oświetlenie oraz ogrodzono korty. Dodatkowo wykonano nowe instalacje wodociągowe, sanitarne, gazowe oraz kanalizacji deszczowej do odwodnienia terenu.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
25 946 050.00
Wydatki kwalifikowalne: 
25 946 050.00
Dofinansowanie: 
12 973 025.00
w tym UE: 
12 973 025.00
Wkład własny: 
12 973 025.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-001/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Kołobrzeg
Miejscowość: 
Kołobrzeg
Kod pocztowy: 
78-100