Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Koszalinie

Nazwa beneficjenta: 
Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat m. Koszalin:

M. Koszalin
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
72 659 697.86
Wydatki kwalifikowalne: 
59 096 784.53
Dofinansowanie: 
8 000 000.00
w tym UE: 
6 900 000.00
Wkład własny: 
51 096 784.53
% dofinansowania: 
13.54
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-001/12
Nazwa beneficjenta: 
Zarząd Obiektów Sportowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Koszalin
Kod pocztowy: 
75-401