Poprawa jakości usług w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego poprzez budowę sieci ośrodków rehabilitacji leczniczej z wyszczególnieniem Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Admirał I

Nazwa beneficjenta: 
Uzdrowisko Świnoujście Spółka Akcyjna

Miejsce realizacji

Powiat m. Świnoujście:

M. Świnoujście
Wartość ogółem: 
15 270 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
8 900 000.00
Dofinansowanie: 
3 560 000.00
w tym UE: 
3 560 000.00
Wkład własny: 
5 340 000.00
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-001/13
Nazwa beneficjenta: 
Uzdrowisko Świnoujście Spółka Akcyjna
Miejscowość: 
Świnoujście
Kod pocztowy: 
72-600