Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Miedzyzdrojach

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miedzyzdroje

Miejsce realizacji

Powiat kamieński:

Międzyzdroje
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Projekt polegał na  kompleksowej przebudowie i wprowadzeniu nowej formy zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach wraz z Placem przed Molo oraz rozbudowie istniejącego placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy Promenadzie.
 
Prace poległy na wykonaniu deptaku, placów turystyczno - rekreacyjnych, małej architektury - fontann, ławek, zagospodarowaniu zieleni i rabat kwiatowych wraz z przebudową istniejących sieci uzbrojenia pod terenem objętym pracami.
 
Projekt kładł szczególny nacisk na wysokiej jakości, kompleksowe zagospodarowanie terenu. Centralnym miejscem nowego zagospodarowania terenu jest Plac przed Molo, pełniący funkcję turystyczno -rekreacyjną. Plac główny przed molo jest regularnie podzielony na trawniki oraz prostokąty posadzki utwardzonej, z nowoczesnymi ławkami z zadaszeniem i bez zadaszenia, wraz z nowoczesnym oświetleniem.
 
Miejsce to jest idealne do spacerów i wypoczynku w upalne dni. Lewa cześć placu prowadzi w kierunku mola, co dodatkowo podkreślone jest podświetleniem z małymi lampkami wtopionymi w posadzce. Prawą zewnętrzną cześć placu zajmuje trójkątny placyk z drewnianą posadzką, przeznaczony do organizacji różnego rodzaju imprez dla turystów. Placyk ten jest zagłębiony w terenie, wokół niego wykonane są schody z betonu do których przykręcone zostały ławki drewniane jako miejsca do siedzenia. W betonowe schody wbudowane zostały oprawy świetlne.
 
Dalej w części północno - wschodniej placu ustawiono telebimy, który informuje turystów o stanie pogody oraz przekazuje informacje na temat atrakcji turystycznych Gminy.
 
Jedną z większych atrakcji samego placu stanowi jego zamkniecie od strony południowej czterema podświetlonymi (różnymi kolorami) fontannami stanowiącymi „ścianę wody", oddzielającymi plac od pozostałej części deptaku. Fontanny oraz ławki charakteryzuje unikatowa forma. Fontanny mają kształt litery S. Woda w fontannie pompowana jest do góry i spływa po górnej - poziomej i bocznej - pionowej tafli szklanej, wlewając się do basenu i płynąc do jego końca. Całość podświetlona jest w sposób podkreślający formę i wzmacniający prestiż obiektu.
 
Deptak od strony wschodniej i zachodniej uwieńczony został dwiema nowoczesnymi ławkami (po jednej na każdym końcu deptaku) z wbudowanymi fontannami stanowiącymi idealne miejsce odpoczynku.
 
Elementy małej architektury, które wykorzystane zostały w ramach projektu posiadają nowoczesną i unikalną formę - zaprojektowano je specjalnie na potrzeby projektu.
 
Bieg deptaku idąc od wschodu rozpoczyna znajdująca się w sąsiedztwie Centrum Informacji Turystycznej „Aleja Festiwalowa", na której udostępniane są turystom trwałe pamiątki z odbywających się festiwali i imprez. W miejscu tym znajduje się m.in. plac na tzw. „Ławeczki Serialowe" - czyli pamiątkowe ławki, którymi podczas odbywającej się Gali Gwiazd w Międzyzdrojach, honorowane są najpopularniejsze seriale telewizyjne. Po stronie przeciwległej placu z ławeczkami, znajduje się miejsce przeznaczone na Złote Płyty przyznawane wybitnym osobom. Honorowe miejsce na Alei przeznaczone jest dla pamiątek z przyszłych najbardziej doniosłych imprez.
 
Aleja ma formę prostokątnego placu, oświetlonego metrowymi słupkami - „Ławeczki Serialowe" są ustawione dookoła placu. Aleja stanowi ważną atrakcję nowego deptaku i jest kolejnym etapem w tworzonej od lat Alei Gwiazd.
 
W ramach zagospodarowania terenu uporządkowane zostały tereny zielone. W ramach projektu rozbudowano istniejący plac zabaw przy ul. Promenada Gwiazd. Plac ten jest jednym z największych i najnowocześniejszych tego rodzaju obiektów w kraju. Ogrodzony plac przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w różnym wieku - podzielono go na strefy wiekowe dzieci i młodzieży. Wokół placu istnieją słupy oświetleniowe typu parkowego dzięki czemu plac zabaw może być wykorzystywany również w godzinach wieczornych. Plac ten zapewnia bezpieczną rozrywkę dla dzieci i młodzieży w każdym wieku i stanowi niewątpliwą atrakcję dla odwiedzających Międzyzdroje rodzin.
 
Łączna powierzchnia przebudowanej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej wraz z przebudowanym placem zabaw wyniosła ok. 15 700 m2 i składa się z 3 głównych elementów: Promenady, Placu przed Molo oraz placu zabaw. 

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
19 457 691.41
Wydatki kwalifikowalne: 
17 995 300.07
Dofinansowanie: 
7 198 120.01
w tym UE: 
7 198 120.01
Wkład własny: 
10 797 180.06
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-002/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miedzyzdroje
Miejscowość: 
Międzyzdroje
Kod pocztowy: 
72-500