Modernizacja Mariny Kamień Pomorski - etap II

Nazwa beneficjenta: 
Marina Kamień Pomorski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji

Powiat kamieński:

Kamień Pomorski

Przedmiotem projektu była rozbudowa mariny w Kamieniu Pomorskim.
 
Inwestycja zawierała następujące elementy:
- montaż systemu monitoringu,
- wykonanie aplikacji web do badania satysfakcji klientów Mariny,
- budowa ogrodzenia wokół przystani technicznej,
- utworzenie nowych miejsc postojowych dla jednostek pływających na okres jesienno–zimowy,
- montaż obiektów małej architektury związanych z zagospodarowaniem wolnego czasu. 

Wartość ogółem: 
324 090.00
Wydatki kwalifikowalne: 
262 946.34
Dofinansowanie: 
105 178.53
w tym UE: 
105 178.53
Wkład własny: 
157 767.81
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-002/12
Nazwa beneficjenta: 
Marina Kamień Pomorski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: 
Kamień Pomorski
Kod pocztowy: 
72-400