Dobudowa basenu solankowego oraz wykonanie ujęcia wody leczniczej GUSTAW na działce nr 5/2 przy Sanatorium Perła Bałtyku w Kołobrzegu

Nazwa beneficjenta: 
Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna

Miejsce realizacji

Powiat kołobrzeski:

Kołobrzeg
Wartość ogółem: 
5 353 288.85
Wydatki kwalifikowalne: 
3 000 000.00
Dofinansowanie: 
1 200 000.00
w tym UE: 
1 200 000.00
Wkład własny: 
1 800 000.00
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-002/13
Nazwa beneficjenta: 
Uzdrowisko Kołobrzeg Spółka Akcyjna
Miejscowość: 
Kołobrzeg
Kod pocztowy: 
78-100