Budowa zadaszenia amfiteatru w Świnoujściu

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Świnoujście

Miejsce realizacji

Powiat m. Świnoujście:

M. Świnoujście
Wartość ogółem: 
5 470 372.14
Wydatki kwalifikowalne: 
4 145 018.00
Dofinansowanie: 
1 658 007.20
w tym UE: 
1 658 007.20
Wkład własny: 
2 487 010.80
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-002/14
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Świnoujście
Miejscowość: 
Świnoujście
Kod pocztowy: 
72-600

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu