Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Świnoujście

Miejsce realizacji

Powiat m. Świnoujście:

M. Świnoujście
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Odnowiona konstrukcja nabrzeża i najbliższego otoczenia to efekt trwającej ok. półtora roku inwestycji, w efekcie której powstało jedno nowe nabrzeże a 8 innych poddano gruntownej przebudowie. W ramach przedsięwzięcia powstało 10 pomostów pływających wraz z wyposażeniem m.in. odnogi cumownicze, postumenty zasilające w energię elektryczną i wodę, trapy dojściowe, knagi cumownicze itp. Dno mariny zostało pogłębione a wzdłuż nabrzeży portu zamontowano 50 stacji ratowniczych, uzupełniono odnogi cumownicze na istniejących pomostach pływających, zamontowano odbojniki oraz nabrzeżne drabinki bezpieczeństwa.
 
Na przystani ustawiono 40 drewnianych ławek ogrodowych i zamontowano kolektory słoneczne. Energia słoneczna może być wykorzystana do zasilania centralnego ogrzewania i podgrzewania wody. Nad bezpieczeństwem przebywających w porcie gości czuwa sieć systemu monitoringu.
 
Dzięki inwestycji nowoczesny port jachtowy w Świnoujściu jest gotowy przyjąć jednorazowo prawie 400 jednostek. W znacznym stopniu realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miasta i jego roli, jako centrum żeglarskiego. Umożliwiła również rozwój turystyki jachtowej i wykorzystanie potencjału żeglarskiego miasta tym bardziej, że port jachtowy w Świnoujściu jest jedyną w Polsce mariną łączącą żeglarstwo śródlądowe z morskim.

Wartość ogółem: 
12 134 031.83
Wydatki kwalifikowalne: 
11 901 848.82
Dofinansowanie: 
4 760 739.52
w tym UE: 
4 046 628.59
Wkład własny: 
7 141 109.30
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-003/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Świnoujście
Miejscowość: 
Świnoujście
Kod pocztowy: 
72-600