Budowa infrastruktury rekreacyjnej i żeglarskiej w Stepnicy - etap II

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Stepnica

Miejsce realizacji

Powiat goleniowski:

Stepnica
Wartość ogółem: 
4 531 677.69
Wydatki kwalifikowalne: 
4 268 716.94
Dofinansowanie: 
1 000 000.00
w tym UE: 
1 000 000.00
Wkład własny: 
3 268 716.94
% dofinansowania: 
23.43
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-003/12
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Stepnica
Miejscowość: 
Stepnica
Kod pocztowy: 
72-112