Poprawa jakości usług w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego poprzez budowę sieci ośrodków rehabilitacji leczniczej z wyszczególnieniem Regionalnego Ośrodka Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Adam i Ewa

Nazwa beneficjenta: 
Uzdrowisko Świnoujście Spółka Akcyjna

Miejsce realizacji

Powiat m. Świnoujście:

M. Świnoujście
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych
Wartość ogółem: 
8 202 469.55
Wydatki kwalifikowalne: 
7 143 382.44
Dofinansowanie: 
2 857 352.97
w tym UE: 
2 857 352.97
Wkład własny: 
4 286 029.47
% dofinansowania: 
40.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-003/14
Nazwa beneficjenta: 
Uzdrowisko Świnoujście Spółka Akcyjna
Miejscowość: 
Świnoujście
Kod pocztowy: 
72-600

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu