Przebudowa Rynku Staromiejskiego

Nazwa beneficjenta: 
Gmina - Miasto Koszalin

Miejsce realizacji

Powiat m. Koszalin:

M. Koszalin
Wartość ogółem: 
19 428 116.00
Wydatki kwalifikowalne: 
19 428 116.00
Dofinansowanie: 
10 000 000.00
w tym UE: 
10 000 000.00
Wkład własny: 
9 428 116.00
% dofinansowania: 
51.47
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-004/13
Nazwa beneficjenta: 
Gmina - Miasto Koszalin
Miejscowość: 
Koszalin
Kod pocztowy: 
75-007