Budowa budynku zaplecza i obsługi użytkowników stadionu w Gościnie

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Gościno

Miejsce realizacji

Powiat kołobrzeski:

Gościno
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

W ramach projektu wybudowano  bazę noclegowo-gastronomicznej przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych, która posiada 9 pokoi, umożliwiających jednorazowy pobyt ok. 20 turystom w miejscowości Gościno. Budynek bazy o łącznej powierzchni 799,35 m 2 i kubaturze 3697,41m3 stanowi przestrzennie jednolitą bryłę.
 
Na parterze zlokalizowano pomieszczenia obsługujące turystów czyli poczekalnię wraz z recepcją, salę do ćwiczeń siłowych wraz z kręgielnią , saunę, bar z salą jadalną wraz z węzłem sanitarnym, przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.
 
Po stronie zachodniej budynku zlokalizowano część socjalną.
 
Na piętrze zlokalizowano pomieszczenie świetlicy mogącej spełnić funkcje jadalni lub sali konferencyjnej Od strony wschodniej zlokalizowano pokój dla osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem. 

Wartość ogółem: 
2 663 634.20
Wydatki kwalifikowalne: 
1 807 075.00
Dofinansowanie: 
720 043.69
w tym UE: 
612 037.13
Wkład własny: 
1 087 031.31
% dofinansowania: 
39.85
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-010/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Gościno
Miejscowość: 
Gościno
Kod pocztowy: 
78-120

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu