Podniesienie atrakcyjności turystycznej - przebudowa centralnego Placu Zwycięstwa w Gryficach

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Gryfice

Miejsce realizacji

Powiat gryficki:

Gryfice
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

.

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
3 114 829.85
Wydatki kwalifikowalne: 
2 715 739.01
Dofinansowanie: 
1 357 869.50
w tym UE: 
1 357 869.50
Wkład własny: 
1 357 869.51
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-015/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Gryfice
Miejscowość: 
Gryfice
Kod pocztowy: 
72-300

Zdjęcia lotnicze

Zdjęcia lotnicze projektu

Przebudowa centralnego Placu Zwycięstwa w Gryficach

RPO w obiektywie mieszkańców regionu