Turystyczne zagospodarowanie nabrzeża jeziora Raduń w Wałczu

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miejska Wałcz

Miejsce realizacji

Powiat wałecki:

Wałcz - miasto
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Projekt dotyczł turystyczno – rekreacyjnego zagospodarowania nabrzeża jeziora Raduń, poprzez modernizację istniejących ciągów pieszych z nawierzchnią utwardzoną, budowę: pomostu widokowego, zadaszenia drewnianego, zdroju wodnego, wprowadzenia nowej stylistyki ławek wzdłuż traktu spacerowego nad jeziorem, rozbudowę istniejącego oświetlenia o nowe punkty świetlne, przygotowanie miejsca na ognisko, wykonanie stołów piknikowych oraz wprowadzenie stolików szachowych.
 
W ramach projketu wybudowano. Ścieżki zostały utwardzone, wykonane z kostki brukowej, płyt granitowych oraz płyt chodnikowych. Projekt obejmował również remont „domku zakochanych”, a także małą scenę (amfiteatr) w kształcie elipsy oraz siedziska betonowe, z których obserwować można zawody kajakarskie odbywające się na jeziorze. Promenada zlokalizowana została między terenem przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy plaży miejskiej, wzdłuż zabudowy miejskiej, przy terenie historycznego cmentarza aż po obszar amfiteatru.
 
W ramach projektu, na terenie istniejącego szlaku pieszo – rowerowego powstały nowe obiekty takie jak: plac główny, plac zdrojowy, plac piknikowy, Aleja Gwiazd Sportu, parking rowerowy, „Parking wodny”, scena z betonowymi siedziskami, dwa pomosty: widokowy i wodny.

Wartość ogółem: 
7 451 112.43
Wydatki kwalifikowalne: 
7 393 772.43
Dofinansowanie: 
3 696 886.21
w tym UE: 
3 696 886.21
Wkład własny: 
3 696 886.22
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-016/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miejska Wałcz
Miejscowość: 
Wałcz
Kod pocztowy: 
78-600

Zdjęcia lotnicze

Zdjęcia lotnicze projektu

Turystyczne zagospodarowanie nabrzeża jeziora Raduń w Wałczu

RPO w obiektywie mieszkańców regionu