Kajakiem do morza – stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze, w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie i Mrzeżynie.

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Gryficki

Miejsce realizacji

Powiat gryficki:

Gryfice
Płoty
Trzebiatów
Kategoria interwencji: 
57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Projekt zrealizowany został przez Powiat Gryficki przy współudziale trzech partnerów: Gminy Płoty, Gminy Trzebiatów oraz Gminy Gryfice. Inwestycja dotyczyła stworzenia publicznej infrastruktury turystycznej - sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach projektu utworzone zostały trzy nowe przystanie kajakowe w:
 
1. gminie Płoty, przy ul Sienkiewicza w Płotach,
2. gminie Trzebiatów, przy pl. Lipowym w Trzebiatowie,
3. gminie Trzebiatów, przy ul. Trzebiatowskiej w Mrzeżynie.
 
Ponadto, modernizacji poddana została jedna istniejąca przystań zlokalizowana w gminie Gryfice, przy ul. Parkowej w Gryficach.
 
Przystań kajakowa w Płotach
Obejmuje swoim zasięgiem teren parku przy Zamku w Płotach. Na terenie parku znajduje się bogata kolekcja egzotycznych pomników przyrody. Zabytkową atrakcją jest również sam Zamek, który w XVI stuleciu uzyskał formy renesansowe, przekształcone w wieku XVIII i XIX.
 
Wyposażenie przystani:

  • miejsce na grill
  • pełne zaplecze sanitarne
  • magazyn do przechowywania kajaków
  • trapy do wodowania kajaków

 
Przystań kajakowa w Gryficach
Przystań kajakowa w Gryficach usytuowana jest nad rzeką Regą, w malowniczym parku w centrum miasta co nadaje temu miejscu stylowy i urokliwy charakter. Gryficka przystań to obiekt wielofunkcyjny, wyposażony w plac zabaw, nowoczesne boisko do koszykówki i siatkówki, miejsce do przechowywania i wodowania kajaków, pełny węzeł sanitarny oraz specjalne miejsce na grill i ognisko. Wszystko to sprawia, że Przystań w Gryficach jest miejscem idealnym na odpoczynek i relaks po dniu pełnym wrażeń spędzonym na spływach kajakowych rzeką Regą. Przystań pozwala również ciekawie i aktywnie spędzać wolny czas na łonie natury z całą rodziną.
 
Przystań kajakowa w Trzebiatowie
Przystań kajakowa w Trzebiatowie znajduje się tuż obok funkcjonującego już boiska PZU wybudowanego w ramach programu Blisko Boisko. Trzebiatowska przystań to zespół obiektów pozwalających na kompleksową obsługę ruchu turystycznego. Pomimo tego, że przystań powstała w bezpośredniej bliskości centrum miasta, istniejąca zieleń tworzy wspólnie z przystanią azyl dla wszystkich podziwiających malownicze krajobrazy dorzecza Regi. Przystań w Trzebiatowie wyposażona jest w pełen węzeł sanitarny wraz z miejscem do biwakowania, wielofunkcyjne boisko oraz plac zabaw. Wszystko to sprawia, że przystań w Trzebiatowie to idealne miejsce dla wszystkich poszukiwaczy kajakowych przygód.
 
Przystań kajakowa w Mrzeżynie
Mrzeżyńska przystań kajakowa usytuowana jest u ujścia rzeki Regi i jest ostatnią przystanią na szlaku prowadzącym do morza. Wyposażona jest w nowoczesny kompleks boisk do siatkówki i koszykówki, plac zabaw, przystań kajakową wraz z trapami pływającymi, pomosty oraz pochylnię do obsługi sprzętu pływającego. Budynek przystani obejmuje przestrzeń magazynową do przechowywania kajaków, sanitariaty, zaplecze kuchenne oraz kominek. Całość, z funkcjonującym nieopodal campingiem, stanowi zwarty kompleks pozwalający na pełną obsługę ruchu turystycznego odbywającego się na rzece Redze.
 
Kilka słów o całym szlaku:
Uroki doliny Regi, największej rzeki Pomorza Zachodniego uchodzącej do zlewni Morza Bałtyckiego w Mrzeżynie, są niewątpliwie powodem rozkwitu turystyki wodnej. Coraz chętniej organizowane są spływy kajakowe, promujące aktywne spędzanie czasu wolnego wśród wyjątkowych krajobrazów.

Od Świdwina
Szlak kajakowy rozpoczyna się w Świdwinie, gdzie rzeka Rega kolejno przepływa pod mostem kolejowym, obok zabytkowego świdwińskiego zamku, mijając próg wodny pod mostem na ul. Niedziałkowskiego, następnie przepływając pod mostem Stefana Żeromskiego. Rzeka odbiera od lewego brzegu wody dopływu w Świdwinie i z jeziora Wilczkowo, po czym przepływając pod mostem na ul. Łąkowej, mija nieczynny młyn. Utrzymując bieg w kierunku południowego zachodu, Rega odbiera od prawego brzegu dopływ z Klępczewa. Tworząc spore zakole w okolicy wsi Goła Dolna, rzeka dalej płynie w kierunku południowo-zachodnim przepływając pod mostem wojewódzkiej drogi nr 51, znajdujący się blisko wsi Półchleb. Z jeziora Słonowice odbiera wody od lewego brzegu mijając most lokalnej drogi wsi Lipice. Na styku trzech gmin- Świdwin, Brzeżno i Łobez, od lewego brzegu łączy się ze Starą Regą udając się w kierunku północnego zachodu gdzie uchodzi do niej struga Klępnica. Odbijając w kierunku południowego zachodu mija wieś Worowo i wiadukt linii kolejowej nr 202 zmieniając kierunek na południowo-wschodni, przepływając pod nieczynnym już mostem linii kolejowej nr 420, za którym znajduje się elektrownia wodna "Prusino" oraz most lokalnej drogi Prusinowo- Worowo.
 
Od Łobza
Kontynuując bieg w kierunku południowo-wschodnim rzeka Rega wpływa do kolonii Polakowo, mijając most lokalnej drogi wsi Grabowo, za którym zmienia kierunek na południowo-zachodni wpływając do Łobza przez oczyszczalnie ścieków. Odbierając wody strugi Łoźnicy za ujściem której znajduje się elektrownia wodna Łobez, Rega przepływa pod mostem dróg wojewódzkich nr 151 i 148. Następnie przepływa pod mostami na ul. A. Segala, dla pieszych i na ul. Ludwika Waryńskiego. Za linią kolejową nr 202 rzeka udaje się na zachód mijając z lewej strony grodzisko "Świętoborzec", z którym łączy się z jeziorem Dybrzno. Następnie Rega odbija na północ gdzie wpada do niej rzeka Reska- Węgorza, dalej płynąc w kierunku północnym rzeka Rega mija most powiatowej drogi Dobieszewo- Łobez. Przy zakolu, do Regi uchodzi dopływ z Zachełmia i struga Meszna, dalej płynąc wciąż w kierunku północnym rzeka przepływa pod mostem wojewódzkiej drogi nr 147 i mostem lokalnej drogi między wsiami Karwowo i Przyborze. Płynąc przez Karwowskie Łąki odbiera od lewego brzegu dopływ z jeziora Karowo, po prawej mijając Górę Dębową, po czym przepływając przez zalesioną dolinę mija most leśnej drogi łączącej Bełczą i Karwowo. Na granicy gminy Łobez Rega odbiera od prawego brzegu dopływ z Przemysława zmieniając jednocześnie kierunek na północno-zachodni, przepływając pod mostem lokalnej drogi łączącej Łagiewniki i Stargard Łobeski. Dalej do rzeki Regi wpada od prawego brzegu struga Jasienia i dopływ z Gardzina i od lewego brzegu dopływ z Lubienia Dolnego.
 
Od Reska
Rzeka Rega tworząc małe zakola przepływa pod mostem kolei wąskotorowej na zachód w kierunku miasta Resko, gdzie mija most bocznicy kolejowej i kładkę w miejskim parku przepływając przez małą elektrownię wodną. Wypływając z Reska rzeka przepływa przez wieś Świekotki pod mostem drogi lokalnej, za którym zmienia kierunek na południowo- zachodni. Przed osadą Żerzyno Rega tworzy duże zakola mające kilkaset metrów, między którymi znajduje się elektrownia wodna. Rzeka Rega płynąca dalej w kierunku zachodnim odbiera przy prawym brzegu dopływ ze strugi Czernicy. W okolicach wsi Tączały znajduje się sztuczny, zaporowy zbiornik wodny zbudowany na rzece Redze, zwany Jeziorem Lisowskim. Rzeka zmienia kierunek na północny zachowując szerokość zaporowego jeziora wpływając do wsi Lisowo gdzie znajduje się zapora ziemna, przy której działa elektrownia wodna.
 
Od Płotów
Za elektrownią Rega płynie na północ w kierunku miasta Płoty, przepływając pod mostem wojewódzkiej drogi nr 152, pod którym znajduje się niewielka elektrownia wodna "Płoty". Do zakola rzeki, w którym położona jest stara część miasta, od prawego brzegu uchodzi odpływ z Komorowa. Następnie rzeka przepływa pod mostem krajowej drogi nr 6, za którym od lewego brzegu do Regi wpływa struga Potuliniec. Dalej rzeka zmienia kierunek na północ przepływając pod nieczynnym już mostem kolejowym nr 420. Tuż za miastem Płoty od prawego brzegu do Regi uchodzi rzeka Rekowa, za której ujściem poszerza się lustro powierzchni wody zmieniając się w sztuczny zbiornik zaporowy zwany Jeziorem Rejowickim, przy którego zachodnim, lewym brzegu znajduje się ujście rzeki Gardominki. Wpływająca do wsi Smolęcin Rega napotyka na zaporę ziemną elektrowni wodnej "Rejowice".
 
Od Gryfic
Za elektrownią "Rejowice" rzeka płynie na północny zachód w kierunku miasta Gryfice, gdzie od lewego brzegu do Regi uchodzi dopływ spod Starkowa. Rzeka prze wpłynięciem do centrum miasta zmienia znacznie kierunek na północny, przechodząc przez mostek na ulicy Strzeleckiej, park miejski oraz niedziałający już młyn, za którym przepływa pod mostem na ul. Nadrzecznej, mijając zabytkową Basztę Prochową. Następnie północnych północnej części Gryfic rzeka mija nieczynną Cukrownię oraz most kolei wąskotorowej. Przy prawym brzegu rzeki znajduje się osada Kowalewo przy której do Regi uchodzi struga Lubieszowa. Dalej rzeka płynie w kierunku północnego wschodu w okolicach wsi Górzyca od lewego brzegu odbierając wody Otoczki, po czym przepływa w pobliżu wsi Borzęcin pod mostem lokalnej drogi, za którym od lewego brzegu uchodzi struga Lubosiel, od której rzeka zaczyna płynąć na północ. Nieco dalej znajduje się ujście rzeki Mostowa, gdzie Rega zmienia kierunek na północno-zachodni przepływając pod mostem linii kolejowej nr 202. Następnie Rega wpływając do wsi Kłodkowo zakręca w kierunku północno -wschodnim, za Gąbinem płynąc na północ.
 
Od Trzebiatowa
Na trzebiatowskich przedmieściach rzeka rozwidla się- przy jej wschodnim ramieniu, stanowiącym główne koryto Regi znajduje się elektrownia wodna "Trzebiatów II". Dalej za rozwidleniem, Rega przepływa pod mostem linii kolejowej nr 202 zmieniając kierunek na północny, biegnąc przez Trzebiatów przepływając pod mostem Dworcowym, dalej zmieniając kierunek na północny zachód przechodząc pod mostem na ul. Mostowej. Mijając Stare Miasto rzeka dość znacznie zmienia kierunek na południowy zachód, łącząc się z rzeką Młynówką i płynąc pod miejskimi murami. Dalej Rega przepływa pod kamiennym mostem znajdującym przy ul. Głębokiej, tuż za nim skręcając na północ przy Białobokach, gdzie do rzeki od prawego brzegu uchodzi struga Sarnia. W Nowielicach rzeka zaczyna płynąć w kierunku północnego zachodu, tam przy jednym z niewielkich zakoli znajduje się ujście Starej Regi ze stacją pomp "Włodarka". Następnie rzeka płynie między wałami przeciwpowodziowymi ku Morzu Bałtyckiemu, połączona przy lewym brzegu Kanałami Mrzeżyno II i III.
 
Ujście Regi w Mrzeżynie
U kresu spływu kajakowego, na początku Mrzeżyna przy wschodnim brzegu znajduje się wyspa którą obiega kanał, połączony ze zbiornikiem stacji pomp Mrzeżyno II, od którego zaczyna się koryto Starej Regi. Wody starego koryta Regi wraz z uchodzącymi wodami strugi Zgniłej Regi przepompowywane są do rzeki, która powoli płynąc w kierunku północnym przebija się przez nadmorskie, zalesione wydmy. Rega mijając po lewej stronie drogowy most i las, a po prawej zabudowania mrzeżyńskiego portu, tworzy jego akwatorium umocnione betonowymi nabrzeżami. Ujście rzeki Regi do Morza Bałtyckiego jest umocnione falochronami portowymi. 

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
6 315 389.96
Wydatki kwalifikowalne: 
5 949 670.60
Dofinansowanie: 
2 974 835.28
w tym UE: 
2 974 835.28
Wkład własny: 
2 974 835.32
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
5. Turystyka, kultura i rewitalizacja
Działanie: 
5.1. Infrastruktura turystyczna
Poddziałanie: 
5.1.1. Infrastruktura turystyki
Numer wniosku: 
RPZP.05.01.01-32-026/09
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Gryficki
Miejscowość: 
Gryfice
Kod pocztowy: 
72-300

Zdjęcia lotnicze

Zdjęcia lotnicze projektu

Kajakiem do morza – stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze, w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie i Mrzeżynie

RPO w obiektywie mieszkańców regionu